Kilka razy w roku wysłannicy CentrumCentrum odwiedzają wybranych artystów, teoretyków, ogrodników, detektywów, etc.
w ich mieszkaniach, w różnych miastach, w różnych krajach, w celu stymulacji ich aktywności twórczej.
Czas pobytu CentrumCentrum w mieszkaniach wybranych gospodarzy jest różny, nie przekracza jednak zazwyczaj okresu
jednego tygodnia. Oprócz realizacji (artystycznych, teoretycznych, ogrodniczych, detektywistycznych, etc.)
wykonanych w tym czasie wspólnie z wysłannikami CentrumCentrum, gospodarz nie otrzymuje innej formy zapłaty
za zakwaterowanie pracowników Centrum w swoim mieszkaniu. Koszt przejazdu pracowników jest finansowany przez CentrumCentrum.

Napisz maila pod adres : centrum@email.com z tematem "REZYDENCJA POZA CENTRUMCENTRUM" przesyłając 4 swoje realizacje,
w celu potencjalnego udziału w projekcie rezydencyjnym 
CentrumCentrum, odbywającym się poza jego siedzibą.REZYDENCI CENTRUMCENTRUM POZA CENTRUMCENTRUM

2016
Monika Tomczyńska - Kopenhaga, Dania